Multiprocesorski sistemi

Školska 2020/2021. godina

Relevantni materijali

1. Predavanja
2. Vežbe
3. Laboratorijske vežbe
4. Domaći zadaci
5. Simulatori (Vivio simulacije i dijagrami)
6. Ispiti i kolokvijumi
7. Ukratko o predmetu
8. Pravila polaganja
9. Teme za diplomske i master radove

Nastavni kadar

Predmetni profesor

dr Milo Tomašević, redovni profesor

Predmetni asistent

dr Marko Mišić, docent

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.rs na adresu mejling liste predmeta: mups@lists.etf.rs. Poruka poslata na listu će automatski biti dostavljena i predmetnim nastavnicima i svim studentima prijavljenim na predmet.

Obaveštanja

Sva obaveštenja će biti objavljivana putem mejling-liste, tako da je potrebno da studenti redovno proveravaju svoju poštu na mail.student.etf.rs. Alternativno, arhivu liste možete videti ovde.

Nastava na predmetu 13S114MUPS će biti oragnizovana u jesenjem semestru 2020/2021. on-line putem MS Teams platforme prema rasporedu sa studentskih servisa od prve nedelje nastave.
Kod za pristup kursu je pyzd7fq, opcija Join a tema with a code.
Dalja obaveštanja će biti objavljivana putem mejling-liste, po njenom oformljivanju.